• DKM
    Wat biedt het DrieKamerModel?

Het DrieKamerModel is een integraal, strategisch sturingsconcept voor woningcorporaties. Het is een innovatief antwoord in de al langlopende discussie over een sturingskader voor corporaties. Het DrieKamerModel biedt transparantie over de belangrijkste keuzes waar een corporatie voor staat ten aanzien van maatschappelijke taken, vastgoed activiteiten en financiële continuïteit. Hiermee levert de corporatie ook een bijdrage aan haar legitimiteit.

DrieKamerModel applicatie

DrieKamerModel in de praktijk
Klik hier om naar de volgende pagina te gaan.

Het DrieKamerSpel
“Collega's hebben de middag zeer positief ervaren. We hebben inzichten verkregen over de kamers, verduidelijking rondom de complexiteit van de materie maar ook geschrokken van de bedragen die rondgaan in het model. Horizontaal overleg blijkt onontbeerlijk om goed met elkaar afstemming te krijgen tussen de kamers. “

Bas Sievers
Manager Innovatie, Kennis & Strategie
Wonen Limburg